Czy podoba Ci się ta strona?

A A A

- Antologie, magazyny literackie/Anthologies, Literary Magazines -

 • Wiosna - Almanach

  2021-04-16 12:20

  Wiosna - Almanach, Anna Maria Mickiewicz: Wiosenne porządki str. 26, O tajemnicy czasu str. 60, Kolejna wiosna w Alexandra palace str.61, Wiosenne przebudzenie str.128, Szare i kolorowe str.133, Irena str.155, Czekanie str. 203, Wieczór str.240, Czas str. 272, Biblioteka Literacka Bezkresu, Wydawnictwo Dobrota, Konin: 2021, ISBN 978-83-960482-4-0

 • Fenland Poetry Journal

  2021-04-16 12:19

   Fenland Poetry Journal, Issue 4: Spring 2021,Edited by Elisabeth Sennith Clough, ISBN 2632-8259, Anna Maria Mickiewicz: Pigeon in Enfield p.6, Socrates faces cold weather in May p.38

 • Tu i Tam

  2021-03-22 07:04

  Tu i Tam, Almanach Emigracyjny, Anna Maria Mickiewicz: Czyżby kamelia str. 161, Ukryci, str. 185, Rozkwitają poetyckie śmietniki historii str. 216, Pani Brygida str. 217, Syrenka str. 218, Wspomnienie str. 219, Mój wiktoriański dom str. 286, Jesienny grek str. 287, Biblioteka Literacka Bezkresu, Wydawnictwo Dobrota, Konin 2021, ISBN 978-83-960482-0-2

 • The Womenhood

  2021-03-22 07:00

  The Womenhood, An International and Bilingual Anthology of Poems, Anna Maria Mickiewicz: 'They were not the ones' , Publisher: Wishwabhartai Research Center. India 2021, ISBN 978-93-89264-72-2

  Womanhood.pdf

 • Locked Down, Poems

  2021-03-05 13:33

  Locked Down, Poems, diary, extracts and art from the 2020 pandemic, Edited by Susan Jane Sims, Anna Maria Mickiewicz, poetry:Morning, May, The Skyness, Poetry Space Ltd. 2021, ISBN 978-1-909404-41-0