Czy podoba Ci się ta strona?

A A A

- Eugeniusz Stanisław Kruszewski -

Eugeniusz Stanisław Kruszewski (1929) jest em. profesorem zwyczajnym historii powszechnej i politologi Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Londyn). Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1957-62) zakończone magisterium ekonomii (1962). Emigrant polityczny w 1969 do Danii. Studia doktoranckie w Instytucie Ekonomii w Kopenhadze (1971-73) a następnie na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu w Londynie zakończone doktoratem nauk politycznych w 1975; habilitacja w zakresie historii stosunków międzynarodowych (1980). Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych (1985-1999) i Wydziału Humanistycznego (1998-2009) PUNO.


Od 1985 r. organizator i dyrektor Instytutu Studiów Polsko-Skandynawskich z siedzibą w Kopenhadze. Inicjator Nagrody naukowej im. Stanisława Sawickiego za prace w języku polskim lub językach obcych o związkach Polski z krajami regionu skandynawskiego i wiedzy o Skandynawii w Polsce (1995-).
Jest autorem 8 książek, 13 artykułów naukowych w dziełach zbiorowych, ponad 250 artykułów i recenzji naukowych; artykuły biograficzne i hasła rzeczowe do encyklopoedii oraz około 200 artykułów popularno-naukowych i publicystycznych dla polskich czasopism wychodzących na Zachodzie.
Jest członkiem kilkunastu Towarzystw Naukowych i stowarzyszeń kulturalnych, w tym Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (Londyn), Katolickiego Towarzystwa Historycznego w Danii, Instytutu Kaszubskiego (Gdańsk), Akademii Historii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza (Lublin), Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i Polskiego PEN-Clubu.


Uczestnik 17 międzynarodowych kongresów, konferencji i sympoziów (od 1970), w tym trzech Kongresów Kultury Polskiej na Obczyźnie w Londynie (1970, 1985, 1995); historii Kościoła (Rzym, 1987), pięciu sympozjów biografistyki polonijnej (1998-2002), konferencji Baltic Europe in the Perspective of Global Change (Uniwersytet Warszawski, 1993), International Conference Scandinavia and Countries of the Baltic. An Encounter of Cultures and Societies. (Gdańsk, 1995) oraz Poland-Denmark (Gdańsk, 2003), Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (Rzym, 1999).
 

Eugeniusz S. Kruszewski
DZIECKO BURZLIWYCH OKOLICZNOŚCI I KAROLINA LANCKOROŃSKA