Czy podoba Ci się ta strona?

A A A

- Książka Anny Marii Mickiewicz "Londyńskie bagaże literackie" została nominowana do Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 2020-Londyn -

Anna Maria Mickiewicz's book "Londyńskie bagaże  literackie" was nominated for the Union of Polish Writers Abroad 2020 Literature Award.
NAGRODA LITERACKA ZPPNO 2020 – Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie