Czy podoba Ci się ta strona?

A A A

- Utwory zapisane
w bursztynie -

HAIKU

stara śliwa-
tej wiosny nie zakwitła
skończył się jej czas

Anna Tadjuideeen Pakulska

un vieux prunier -
ce printemps n'a pas fleuri
son temps est fini

 Anna Tadjuideeen Pakulska

 

ADA AHARONI

Kosmiczna kobieta
Mówią
że urodziłaś się
w ciepłej macicy oceanu
pieszczona dotykiem słońca-
być może jesteś córką
burzowej nawałnicy
zrodzonej z dwóch niespokojnych atomów
z miłości szalonej
w samotności wiecznych obrotów
czasu

I twoje dzieci,
żywi potomkowie gwiezdnej
drogi atomowej matki
upuszczonej z nieba
w głębię brzucha oceanu,
zrodzonej z zielonych i brązowych wodorostów
śmiechu i krzyków
niebieskiej materii

Kosmiczna kobieto,
kiedy wybierasz ziemię
na dom dla twoich szerokich korzeni
na progu wielkiej ludzkiej rodziny,
to dla życia--
nie dla śmierci!

Kosmiczna kobieto,
ty która zostałaś zrodzona z atomów,
zatrutego grzyba nuklearnego
ocal wybraną
planetę swoich dzieci!

 

Pokój jest kobietą
Jesteś pewien, że
pokój jest kobietą?
Wiem, gdyż spotkałem ją wczoraj
na swojej krętej drodze
do wolności
miała tak smutną twarz
jak złoty kwiat uschnięty
przed rozkwitem.

Spytałam, dlaczego
jest tak smutna?
Powiedziała mi, że jej dziecko
zostało zabite w Auschwitz.
Jej córka w Hiroszimie
a jej synowie w Wietnamie
Irlandii, Libanie, Izraelu, Palestynie
Bośni, Rwandzie i Czeczenii.

Reszta jej dzieci, powiedziała
jest na nuklearnej czarnej liście umarłych
cała reszta, chyba że świat zrozumie—
że pokój jest kobietą.

Tysiące świec rozpalonych
w jej gwiaździstych oczach, i zobaczyłam
pokój jest ciężarną kobietą,
pokój jest matką.


Zgięcie dłoni
Wtulony w środku twojej ręki
miękkiej, ciepłej ręki
nie czuję nic nie znaczących kropli
ginącego życia
nie słyszę krzyku szakali
ani nie widzę oczu rysiów
w ciemności świecących

I jeśli świat miałby dzisiaj wybuchnąć
ogromnym atomowym płomieniem
nie dostrzegłbym tego
schowany w kącik
twojej delikatnej dłoni
tam gdzie miejsce moje
mogę trwać
wiecznie.

Wszyscy jesteśmy podobni
drzemiąc ukryci
w pętli
nuklearnego czasu.

z angielskiego na polski tłumaczyła Anna Banasiak


ISSN:2616-2660(纸质书 期刊号)

苏菲诗歌&译》(英汉双语)国际期刊

Sophy Chen Translation E-C International Poetry Series (1)

PolandAnna Banasiak

 

Masquerade

 

I’m leaving my body

the costumes are borrowed

from the changing room of life

my face belongs to a foreign person

for the moment

someone’s invisible hand

removes my life

as a used prop

I’m leaving

to start playing

in the new mask

 

 

苏菲英译汉 际诗歌系列(1

【波兰】安娜纳西亚克

 

《假面舞会》

 

我的身体正在剥离

华服是借来的

来自生活的更衣室

我的脸属于一个不相干的人

时此刻

某个人无形的手

消除了我的生活

如同用过的道具

我要离开了

在新的面具下

开始表演

 

z angielskiego na chiński tłumaczyła Sophy Chen