W kinie ActOne Cinema, w dzielnicy Acton w niedzielę o godz. 14.30. odbyło się wydarzenie literackie poświęcone twórczosci Krzyssztofa Kamila Baćzyńskiego - Poet of the Warsaw Uprising Krzysztof Kamil Baczyński. Zaprezentowana została książka wydana przez wydawnictwo...