wiersze Równoległości czy cuda ?, Lublin: 4 (174) 2023, ISSN 0208-6220