Mickiewicz Anna Maria: Posłowie [w]: Wspomnienia bez mundurka. (zaraz po wojnie) Leszek Szymański, Dreammee Little City, Orlando: 2018. ISBN-10: 1387603639 Książka dostępna na portalach: http://norbertinum.pl/